Bitcoin Mining

Bitcoin Mining Network

Bitcoin er den største og mest kjente kryptovalutaen. Bitcoin er basert på en åpen datakode, som gjør at koden kan brukes av alle som har lyst til å lage egne produkter basert på Bitcoin. Dette gjør at Bitcoin får et stort virkeområde. Bitcoin tilrettelegger for at alle kan betale for ting eller overføre for andre grunner Bitcoin seg i mellom uten at de elektroniske myntene må gå gjennom sentrale finansinstitusjoner. Dette gjør at Bitcoin og annen kryptovaluta blir kalt desentralisert valuta.

Bitcoin Mining – Gruvearbeid

Bitcoin er et desentralisert system hvor man kan overføre verdier direkte fra en person til en annen uten at man må gå gjennom en sentral bank. Uten det sentrale leddet må andre gjøre jobben med å holde systemet oppe, sikre at transaksjonene blir verifisert og at verdiene flyttes. Da alt er elektronisk avhenger systemet at man har nok prosessorkraft fra mange forskjellige datamaskiner som jobber i nettverket.

Bitcoin er bygd slik at mange bidrar til å holde nettverket i gang. Disse «mange» kalles for Bitcoin minere eller gruvearbeidere. Disse arbeiderne utfører gruvearbeid / Bitcoin mining. Det vil si at de gjør oppgaver som opprettholder stabiliteten i Bitcoin nettverket og utfører oppgaver som sikrer nettverket og dets overføringer. Ønsker du å bli en Bitcoin gruvearbeider kan du gjøre dette ved å kjøpe maskinvare som gjør disse oppgavene. Oppgavene er krypteringsoppgaver og du får betalt i Bitcoin når du har utført en oppgave. Det er mange tusen personer og selskaper som jobber i Bitcoin nettverket som gruvearbeidere.

Bitcoin Blokkjede

Når du leser om kryptovaluta generelt og Bitcoin spesifikt vil du fort høre ordet blokkjede eller blokkjede-teknologi. Det kan være lettere å forstå blokkjede-teknologien som kryptovalutaene bruker hvis du tenker deg en lang rekke med byggeklosser. Den lange rekken kan du godt kalle en kjede og byggeklossene kan du godt kalle blokker. Hver byggekloss inneholder informasjon. I byggeklossene til Bitcoin er det informasjon om hvor mange Bitcoin som sendes fra hvem til hvem. Byggeklossen er låst inn og informasjonen er som den er. Informasjonen i hver byggekloss er også åpen, så alle kan se hva som skjer med valutaen og verdiene.