Ethereum Mining

Ethereum Mining

Ethereum revolusjonerte kryptoverdenen når den kom på markedet.

Ethereum Mining

Ethereum er en flott teknologi som nå gjør det enkelt å lage sin egen kryptovaluta basert på Ethereum sitt nettverk og teknologi. Ønsket du å lage ny programvare innenfor kryptovaluta tidligere måtte du også lage en helt ny blokkjede for kryptovalutaen. Ethereum overkom dette meget tidkrevende hinderet ved at den laget et kryptofundament, som du og jeg kan bruke til å utvikle nye kryptoprosjekter. Ethereum er derfor en blokkjede-teknologi som, ved hjelp av smarte kontrakter, tillater brukervennlig utvikling av kryptovaluta tokens og blokkjede-applikasjoner.

Ethereum Mining – Gruvedrift

Ethereum er et nettverk eller en standard som tilrettelegger for at en person kan skape sin egen applikasjon med blokkjedeteknologi uten at personen trenger å lage en ny blokkjede. Personen kan lage applikasjonen på en veldig enkel måte i Ethereum sitt nettverk på Ethereum sin standard. Ethereum nettverket har også en kryptovaluta som kalles Ether. Ether er «GAS» i Ethereum nettverket som brukes for å behandle transaksjoner.

Siden Ethereum og Bitcoin begge er desentraliserte nettverk må nettverkene holdes oppe av mange forskjellige brukere. Disse brukerne kalles minere eller gruvearbeidere. Ethereum gruvearbeidere får betalt i Ether, på samme måte som Bitcoin gruvearbeidere får betalt i Bitcoin.

Ønsker du å bli en Ethereum gruvearbeider må du kjøpe datautstyr som kan gjøre jobben raskt og effektivt.

Smarte kontrakter

Ethereum er laget på et system hvor brukere kan utvikle kryptovaluta og andre applikasjoner gjennom et konsept som vi kaller smarte kontrakter. Disse kontraktene er fordelt på mange titalls tusen brukere / datamaskiner, som kalles nodes, rundt omkring i verden. Alt som skjer i Ethereum sitt nettverk registreres i en database hvor alle transaksjoner registreres, hvor en av disse nodene verifiserer transaksjonen. På denne måten er smartkontraktene til Ethereum spredt over hele verden gjennom et desentralisert system.